Maakaasu lisää hyvinvointia lisäämättä hiilidioksidia


Uusi mallinnustutkimus osoittaa(Linkki) , etteivät ”kasvihuonekaasupäästöt” olennaisesti alene siirryttäessä edulliseen maakaasuun. Tutkimuslaitoksen omassa uutisoinnissa syiksi kerrotaan kolme asiaa(Linkki): Maakaasu korvaa kivihiilen ohella myös hiilipäästöttömiä energialähteitä, kuten ydinvoimaa ja uusiutuvaa energiaa. […]

Read Article →