Kuninkaallista koijausta vedyllä


Energiateknisesti ajatellen vety on maapallon olosuhteissa energiansiirtoon käytettävissä oleva materiaali, eikä energialähde, kuten vaikkapa maakaasu. Niinpä vetykaasua tulisikin ennemminkin verrata sähkövirtaan ja sen elektroneihin kuin varsinaisiin polttoaineisiin. Ja kokemus osoittaa, […]

Read Article →