Vesisärötyksen haitat kilpailevan teknologian tasolla


Vesisärötys (englanniksi vaikkapa hydrofracking) on ollut ympäristöhaitallisessa maineessa (Linkki). Kyseessähän on juoksevien fossiilihiilivetyesiintymien, erityisesti liuskekaasun, hyödyntämismenetelmä. Menetelmässä on ainakin kaksi eroa perinteiseen öljynporaukseen: särötyksessä poraus etenee myös vaakasuuntaan (jota toki […]

Read Article →