Merenpinta ei kiihdytäkään?


Kiihtyvästi nousevaksi uskottu (Linkki) meren pinta on esitetty eräänä todisteena merien lämpösisällön kasvusta ja samalla selityksenä sille, miksei keskimääräinen pintalämpötila juuri kohoa(Linkki), vaikka ilmastokatastrofi uhkaakin. Kuva 1 kertoo NOAA:n käsityksen […]

Read Article →