Energiantuotanto määrää ilmakehän CO2-pitoisuuden?


WUWT-blogin vieraileva kirjoittaja Ken Stewart esitti viime joulukuussa erittäin vahvan korrelaation ihmiskunnan kaupallisen energiakäytön ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden välillä, kuten kuvasta 1 näkyy. Ajattelin, että tämä on yksinkertaisempi todiste sille, että ilmakehän […]

Read Article →