IS: Ilmastonmuutosta vaarallisempi uhkatekijä löydetty Kiinasta?


Toukokuussa uutisoitiin mystisestä CFC-11-lisäyksestä ilmakehään ”Itä-Aasiasta” (Linkki). CFC-11- tai CFC11-koodi tarkoittaa trikloorifluorimetaania (Linkki), joka tunnetaan jäähdyslaitteissa myös lyhenteellä R11. Tämäntyyppisistä aineista puhutaan freoneina yhdisteryhmänä. Nämähän hävittävät sitten ilmakehään jouduttuaan yläilmakehän […]

Read Article →

Jääkairausnäytteiden CO2 vaihtelee mikrobiologisesti?


Jääkairausnäytteistä pääteltyihin muinaisuuden hiilidioksidipitoisuuksiin saattaa sisältyä vielä huomioimattomia virheitä. Näin ainakin Yorkin yliopiston tutkijaryhmä esittää (Linkki), kun he löysivät napajäätiköiden lumesta  todisteita mikrobimetaboliasta. Tutkijoiden arvelema virhe olisi siihen suuntaan, että […]

Read Article →